Paratoi ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith leuenctid yng Nghymru

sesiwn wybodaeth

20 Medi 2016, 11.00-16:00
Errddig Suite
Prifysgol Glyndwr, Wrecsam

Bydd hyn yn gyfle i:
  • ddatblygu dealltwriaeth o’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith leuenctid yng Nghymru
  • ystyried y broses o gwblhau y hunanasesiad a portffolio o dystioleath, a
  • deall y broses ymgeisio ac asesu

I gofrestu anfonwch e-bost at qualitymark@atkinassociates.co.ukgan ddarparu eich enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, rôl a sefydliad.

Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i hyrwyddo’r Marc Ansawdd a’i gyflwyno’n raddol ar draws y sector gwaith ieuenctid yng Nghymru.  Byddwn yn gweithio gydag aseswyr presennol a rhai newydd, ac rydym yn edrych ymlaen at gynnal asesiadau am y gwobrau Efydd, Arian ac Aur.

Gallwch weld y Safonau Ansawdd trwy droi at http://gov.wales a hefyd ar ein gwefan www.atkinassociates.co.uk.  

Os hoffech chi fynegi eich diddordeb mewn cael asesiad allanol ar gyfer Marc Ansawdd, anfonwch e-bost at qualitymark@atkinassociates.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ffonio 07528 894237

I wybod rhagor am ein tîm a chynlluniau ar gyfer y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru, trowch at ein gwefan www.atkinassociates.co.uk. Byddwn yn datblygu cymuned ar-lein ar ein gwefan yn ystod yr wythnosau nesaf, sef cyfle i chi rannu enghreifftiau o arferion gorau a gofyn i gydweithwyr am syniadau ynghylch sut i baratoi tystiolaeth, a chyfle i ni eich hysbysu ynghylch beth sy’n digwydd â’r marc ansawdd.