Gweithdy – 10.30-3.30 Dydd Gwener 23 Mehefin

Lleoliad: Coleg Caerdydd a’r Fro, Campws Canol y Ddinas, Dumballs Road, Cardiff CF10 5FB

Hwyluswyr: Louise Atkin, Sue Quinn

Pwy Ddylai Fynychu? 

Mae’r gweithdy hwn wedi’i anelu at reolwyr ac arweinyddion mewn sefydliadau gwaith ieuenctid sy’n gyfrifol am sicrwydd ansawdd a chynllunio i wneud cais am Wobr Efydd y Marc Ansawdd.

Bydd y gweithdy yn rhyngweithiol a bydd yn cynnwys:

  • Sut i gynnwys eich tîm yn yr hunanasesiad
  • Dehongli digrifwyr graddau ‘da’ y Wobr Efydd
  • Sut i ysgrifennu naratif
  • Dewis tystiolaeth briodol i’w chynnwys yn eich cais

 

Cynigir 2 le i bob sefydliad yn y digwyddiad hwn, a chaiff y llefydd eu neilltuo ar sail ‘cyntaf i’r felin’. I gofrestru i gael lle, ebostiwch qualitymark@atkinassociates.co.uk a nodwch eich enw, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn, eich rôl ac enw eich sefydliad.