Rydym ni’n falch o nodi fod diddordeb sylweddol yn y dyfarniad, ac mae nifer o sefydliadau bellach yn paratoi i gyflwyno cais am y Marc Ansawdd.  I’n helpu ni i gynllunio at yr asesiadau, fe hoffem ni eich hysbysu beth yw’r dyddiadau cyflwyno am weddill y flwyddyn a’r haf nesaf.  Cysylltwch os gwelwch yn dda os hoffech chi gyflwyno cais am y Marc Ansawdd ar unrhyw un o’r dyddiadau hyn, fel gallwn ni sicrhau y caiff eich asesiad ei wneud ac er mwyn i ni allu eich cynorthwyo ag unrhyw anghenion am gymorth sydd gennych chi.

 

practice exampleCais am nod ansawdd ar gyfer gwaith ieuenctid yng Nghymru