Llongyfarchiadau mawr i aelodau’r staff Conwy yn derbyn eu Marc Ansawdd ar gyfer Gwobr Gwaith Ieuenctid yng Ngwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn ddiweddar. Roedd y noson yn gyfle i gydnabod, cydnabod a dathlu gweithwyr ieuenctid mwyaf eithriadol a phrosiectau gwaith ieuenctid sydd wedi digwydd ledled Cymru.