1.3 Dysgu a datblygiad pobl ifanc | Young People’s Learning Development

ATKIN ASSOCIATES Forums Quality Mark for Youth Work in Wales 1.3 Dysgu a datblygiad pobl ifanc | Young People’s Learning Development

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #24859
  Lisa
  Keymaster

  Hoffem ni gael gwybod am unrhyw enghreifftiau sydd gan aelodau o sut maent yn gallu dangos fod pobl ifanc yn datblygu sgiliau personol a chymdeithasol yn sgil eu cyfranogiad mewn gwaith ieuenctid.  Bydd hyn yn helpu cydweithwyr sy’n ystyried casglu tystiolaeth ar gyfer yr ail ddangosydd yn 1.3, Dysgu Pobl Ifanc.  Os hoffech chi rannu unrhyw ddogfennau neu enghreifftiau, anfonwch hwy atom ni yn qualitymark@atkinassociates.co.uk ac fe wnawn ni eu hychwanegu at adran aelodau’r wefan.  Edrychwch ymlaen at glywed gennych chi. Louise

  practice example  TAFLEN (Cwmbran) Dysgu a datblygiad pobl ifanc

   

   

  We would like to hear of any examples that members have of how they are able to demonstrate that following engagement with youth work, young people develop personal and social skills.  This will help colleagues who are considering putting evidence together for the second indicator in 1.3 Young People’s Learning.  If you have any documents or examples you would like to share please send them to us at qualitymark@atkinassociates.co.uk and we will add them to the members area of the website.  We look forward to hearing from you. Louise

  practice example HANDOUT (Cwmbran) Young People’s Learning & Development

   

   

   

Viewing 1 post (of 1 total)
 • You must be logged in to reply to this topic.