Asesydd y Marc Ansawdd

Mae rôl asesydd yn cynnig cyfle gwych ar gyfer datblygiad proffesiynol a gwella eich gwybodaeth a’ch profiad o waith ieuenctid ledled Cymru. Mae’r rôl yn galw am ddealltwriaeth gref o waith ieuenctid, y gallu i adolygu tystiolaeth, gan gynnwys data a gwybodaeth gymhleth a’r sgiliau i gymhwyso’r Safonau Ansawdd i ystod eang o sefydliadau.

Dylai rhai sy’n dymuno datgan diddordeb mewn dod yn Asesydd y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru:

  • Ddarllen y ddogfen ‘Rôl yr asesydd’
  • Anfon CV a datganiad personol (heb fod dros 500 o eiriau) yn amlinellu eu haddasrwydd ar gyfer y rôl at atkinassociates@btinternet.com
  • Erbyn dydd Llun 19 Tachwedd

Os rhestr fer Yna gofynnir i chi:

  • Chwblhau ymarfer ymarferol byr.
  • Mynychu hyfforddiant 28 Tachwedd:

 

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb gan unigolion sydd â’r gallu i weithio yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Bydd y rhai sy’n llwyddiannus yn cael eu cadarnhau fel aseswyr a’u gwahodd i adolygu tystiolaeth a gynhyrchwyd gan sefydliadau sy’n ymgeisio am y Marc Ansawdd.  Noder y bydd aseswyr yn gallu hawlio treuliau teithio, ond ni chânt hawlio tâl am eu hamser.