Rydym ni’n falch o gyhoeddi fod Atkin Associates Ltd wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru tan fis Mawrth 2019.  Byddwn yn parhau i asesu hunanasesiadau’r Marc Ansawdd ac i hyfforddi aseswyr y Marc Ansawdd.

Yn ddiweddar, fe wnaethom ni ddadansoddi effaith y Marc Ansawdd ar y cyd â’r rhai sydd wedi ennill Dyfarniad. Mae hyn yn cynnig rhagor o wybodaeth ynghylch buddion ennill y Marc Ansawdd, ac mae’r canfyddiadau ar gael ar ei gwefan fel adroddiad a recordiad gweledol.  Ymunwch â’n rhwydwaith aelodau i weld y rhain ac adnoddau eraill ynghylch y Marc Ansawdd  Y Marc Ansawdd.

Dyddiadau Allweddol yn y Flwyddyn sy’n Dod

Hunanasesu

Mae tri chyfle i gyflwyno hunanasesiad ar gyfer y Marc Ansawdd, sef:

  • 23 Ebrill
  • 11 Mehefin
  • 12 Hydref

Cysylltwch â ni yn qualitymark@atkinassociates.co.uk os ydych chi’n cychwyn paratoi eich hunanasesiad ar gyfer y Marc Ansawdd fel gallwn ni drafod y ffordd orau o wneud eich hunanasesiad ac amserlen realistig i’w gwblhau.

 

Aseswyr

Rydym ni ar hyn o bryd yn chwilio am aseswyr newydd i gyfranogi yn y Cyfle Datblygiad Proffesiynol hwn. Os ydych chi’n weithiwr ieuenctid profiadol yn gweithio ym maes gwaith ieuenctid yng Nghymru ar hyn o bryd, ystyriwch wirfoddoli i fod yn aseswr yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Byddwn yn darparu hyfforddiant i wneud y gwaith ac fe gewch chi eich cynorthwyo i asesu darpariaeth gwaith ieuenctid ddwywaith yn ystod y flwyddyn.  Dyma ddyddiadau cau recriwtio aseswyr:

  • Dydd Gwener 20 Ebrill  – cynhelir hyfforddiant i aseswyr ar ddydd Mawrth 1 Mai
  • Dydd Llun 11 Mehefin – cynhelir hyfforddiant i aseswyr ar 26 Mehefin

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall yn cwrdd â phobl ifanc a gweithwyr ieuenctid profiadol, ac ymweld â nifer o brosiectau a thimau gwaith ieuenctid rhagorol yng Nghymru, ac rydym hefyd yn edrych ymlaen at glywed gan y rhai ohonoch chi sy’n dymuno bod yn rhan o Dîm y Marc Ansawdd.

Louise Atkin & Sue Quinn