Mae hi’n teimlo fwy neu lai fel Gwanwyn o’r diwedd, felly mae hi’n gyfle da I’ch atgoffa chi ein bod ni wedi pennu dyddiadau cau i gyflwyno ceisiadau am y Marc Ansawdd yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Bellach, mae dros 12 o sefydliadau gwaith ieuenctid wedi cyflawni’r dyfarniad Efydd, ac rydym ni’n gobeithio cynyddu’r nifer yn ystod y flwyddyn sy’n dod.   Ein dyddiad cau nesaf i gyflwyno cais am Farc Ansawdd yw dydd Llun 23 Ebrill. Rydym ni hefyd yn recriwtio aseswyr newydd, a bydd angen cyflwyno ceisiadau erbyn 23 Ebrill. Cysylltwch â ni os hoffech chi ragor o wybodaeth. 

 

Hunanasesu 

Mae tri chyfle i gyflwyno hunanasesiad ar gyfer y Marc Ansawdd, sef: 

  • 23 Ebrill  
  • 11 Mehefin 
  • 12 Hydref 

Cysylltwch â ni yn qualitymark@atkinassociates.co.uk os ydych chi’n cychwyn paratoi eich hunanasesiad ar gyfer y Marc Ansawdd fel gallwn ni drafod y ffordd orau o wneud eich hunanasesiad ac amserlen realistig i’w gwblhau. 

 

Aseswyr 

Rydym ni ar hyn o bryd yn chwilio am aseswyr newydd i gyfranogi yn y Cyfle Datblygiad Proffesiynol hwn. Os ydych chi’n weithiwr ieuenctid profiadol yn gweithio ym maes gwaith ieuenctid yng Nghymru ar hyn o bryd, ystyriwch wirfoddoli i fod yn aseswr yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Byddwn yn darparu hyfforddiant i wneud y gwaith ac fe gewch chi eich cynorthwyo i asesu darpariaeth gwaith ieuenctid ddwywaith yn ystod y flwyddyn.  Dyma ddyddiadau cau recriwtio aseswyr: 

  • Dydd Gwener 20 Ebrill  – cynhelir hyfforddiant i aseswyr ar ddydd Mawrth 1 Mai  
  • Dydd Llun 11 Mehefin – cynhelir hyfforddiant i aseswyr ar 26 Mehefin 

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall yn cwrdd â phobl ifanc a gweithwyr ieuenctid profiadol, ac ymweld â nifer o brosiectau a thimau gwaith ieuenctid rhagorol yng Nghymru, ac rydym hefyd yn edrych ymlaen at glywed gan y rhai ohonoch chi sy’n dymuno bod yn rhan o Dîm y Marc Ansawdd. 

 

Louise Atkin a Sue Quinn