Llongyfarchiadau i bawb a gafodd ddyfarniadau’r Marc Ansawdd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ym Mehefin. Roedd hi’n noson hyfryd ac yn gyfle gwych i ddathlu’r holl waith ieuenctid gwych sy’n digwydd yng Nghymru.

Rydym ni wrth ein bodd fod gennym ni ddau sefydliad sydd wedi ennill y Wobr Aur – Gwasanaeth Ymgysylltiad a Chyfranogiad Ieuenctid RhCT ac Ieuenctid Sir Benfro.

Hoffwn ni hefyd longyfarch y pedwar sefydliad sydd wedi ennill Gwobr Efydd – KPC, YMCA Abertawe, Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid Sir Gaerfyrddin a Gwasanaeth Ieuenctid Merthyr.

Ein dyddiad cau nesaf ar gyfer y Marc Ansawdd yw dydd Mawrth 25 Medi. Os ydych chi wrthi’n paratoi eich hunanasesiad, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda, fel gallwn ni eich helpu i gynllunio eich cais.