Diweddariad ynghylch y Marc Ansawdd

Diweddariad ynghylch y Marc Ansawdd

Asesydd y Marc Ansawdd Mae rôl asesydd yn cynnig cyfle gwych ar gyfer datblygiad proffesiynol a gwella eich gwybodaeth a’ch profiad o waith ieuenctid ledled Cymru. Mae’r rôl yn galw am ddealltwriaeth gref o waith ieuenctid, y gallu i adolygu tystiolaeth, gan gynnwys...
Ddyfarniadau’r Marc Ansawdd

Ddyfarniadau’r Marc Ansawdd

Llongyfarchiadau i bawb a gafodd ddyfarniadau’r Marc Ansawdd yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ym Mehefin. Roedd hi’n noson hyfryd ac yn gyfle gwych i ddathlu’r holl waith ieuenctid gwych sy’n digwydd yng Nghymru. Rydym ni wrth ein bodd fod gennym ni ddau...
Diweddariad ynghylch y Marc Ansawdd

Diweddariad ynghylch y Marc Ansawdd

Rydym ni’n falch o gyhoeddi fod Atkin Associates Ltd wedi’i gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i ddarparu’r Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru tan fis Mawrth 2019.  Byddwn yn parhau i asesu hunanasesiadau’r Marc Ansawdd ac i hyfforddi aseswyr y Marc...