Androddiad ynghylch yr Effaith ar Aseswyr

Androddiad ynghylch yr Effaith ar Aseswyr

Dyma ein hadroddiad diweddaraf ynghylch y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Rydym ni wedi canolbwyntio ar effaith yn sgil gweithio fel asesydd, sy’n dangos fod 100% o aseswyr eraill yn dysgu gan sefydliadau eraill ac mae 80% wedi cyflwyno newidiadau...