Dyma ein hadroddiad diweddaraf ynghylch y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Rydym ni wedi canolbwyntio ar effaith yn sgil gweithio fel asesydd, sy’n dangos fod 100% o aseswyr eraill yn dysgu gan sefydliadau eraill ac mae 80% wedi cyflwyno newidiadau yn eu sefydliadau o ganlyniad i’w gwaith fel aseswyr. Mae’r adroddiad yn amlygu’r buddion sy’n deillio o gydweithio rhwng gweithwyr ieuenctid o’r sector gwirfoddol a rhai o awdurdodau lleol, a’r ysbrydoliaeth a gaiff aseswyr yn sgil gweld dulliau gwahanol o gyflawni gwaith ieuenctid ledled Cymru.

 

> Androddiad ynghylch yr Effaith ar Aseswyr