Mae hi’n teimlo fwy neu lai fel Gwanwyn o’r diwedd, felly mae hi’n gyfle da I’ch atgoffa chi ein bod ni wedi pennu dyddiadau cau i gyflwyno ceisiadau am y Marc Ansawdd yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Bellach, mae dros 12 o sefydliadau gwaith ieuenctid wedi cyflawni’r dyfarniad Efydd, ac rydym ni’n gobeithio cynyddu’r nifer yn ystod y flwyddyn sy’n dod.   Ein dyddiad cau nesaf i gyflwyno cais am Farc Ansawdd yw dydd Llun 23 Ebrill. Rydym ni hefyd yn recriwtio aseswyr newydd, a bydd angen cyflwyno ceisiadau erbyn 23 Ebrill. Cysylltwch â ni os hoffech chi ragor o wybodaeth.

Hunanasesu

Mae tri chyfle i gyflwyno hunanasesiad ar gyfer y Marc Ansawdd, sef:

  • 23 Ebrill
  • 11 Mehefin
  • 12 Hydref

Cysylltwch â ni yn qualitymark@atkinassociates.co.uk os ydych chi’n cychwyn paratoi eich hunanasesiad ar gyfer y Marc Ansawdd fel gallwn ni drafod y ffordd orau o wneud eich hunanasesiad ac amserlen realistig i’w gwblhau.

Aseswyr

Rydym ni ar hyn o bryd yn chwilio am aseswyr newydd i gyfranogi yn y Cyfle Datblygiad Proffesiynol hwn. Os ydych chi’n weithiwr ieuenctid profiadol yn gweithio ym maes gwaith ieuenctid yng Nghymru ar hyn o bryd, ystyriwch wirfoddoli i fod yn aseswr yn ystod y flwyddyn sy’n dod. Byddwn yn darparu hyfforddiant i wneud y gwaith ac fe gewch chi eich cynorthwyo i asesu darpariaeth gwaith ieuenctid ddwywaith yn ystod y flwyddyn.  Dyma ddyddiadau cau recriwtio aseswyr:

  • Dydd Gwener 20 Ebrill  – cynhelir hyfforddiant i aseswyr ar ddydd Mawrth 1 Mai
  • Dydd Llun 11 Mehefin – cynhelir hyfforddiant i aseswyr ar 26 Mehefin

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall yn cwrdd â phobl ifanc a gweithwyr ieuenctid profiadol, ac ymweld â nifer o brosiectau a thimau gwaith ieuenctid rhagorol yng Nghymru, ac rydym hefyd yn edrych ymlaen at glywed gan y rhai ohonoch chi sy’n dymuno bod yn rhan o Dîm y Marc Ansawdd.

Louise Atkin y Sue Quinn